Αφήστε με να ζήσω!

Το κίνημα «Αφήστε με να ζήσω!» ζητάει τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
* υποδεικνύει ότι είναι απαιτούμενο

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των κατοίκων της (Κανονισμός 2016/679, γνωστός ως GDPR) που τίθεται σε εφαρμογή στις 25/05/2018: Σας γνωστοποιούμε ότι χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας, για να συνεχίσουμε να σας στέλνουμε τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) του κινήματος «Αφήστε με να ζήσω!», επιλέγοντας το παρακάτω κουτάκι (Email)».

Email Marketing Powered by Mailchimp